Primbon Jawa

Primbon Jawa

NEPTUNING DINA
NEPTUNING PASARAN
Ahad = 5
Legi = 5
Senen = 4
Pahing = 9
Selasa = 3
P o n = 7
Rabu = 7
Wage = 4
Kemis = 8
Kliwon = 8
Jum’at = 6

Sabtu = 9
DINA KALAHIRAN SARTA PANGURIPANE
Minangka pinuju kalairanipun kapendhet saking gunggungipun neptu dinten lan pasaran, lajeng dipun wuwuhi kalawan neptunipun sasi :
muharram
neptunipun setunggal
Rajab
neptunipun tiga
Shafar
neptunipun tiga
Sya’ban
neptunipun gangsal
Rabi’ulawal
neptunipun sekawan
Ramadhan
neptunipun enem
Rabi’ulakhir
neptunipun enem
Syawal
neptunipun setunggal
Jumadi’lawal
neptunipun pitu
Zulkaidah
neptunipun kalih
Jumadi’lakhir
neptunipun kalih
Zulhijjah
neptunipun sekawan
Kapendhet saking neptunipun sasi kalairan, Sakmenika gunggungipun wau menawi langkung saking 10, lajeng ditilar 9, pinten sisanipun. Menawi sisa :
1. 2 utawi 6, menika wiji Lor, kang dados panguripanipun dagang, sanadyan kalih liya-liyanipun sampun benten kaliyan dagang.
2. 3 utawi 5, menika wiji kilen, panguripanipun laku Santri, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Santri.
3. 1 utawi 4, menika wiji Wetan, panguripanipun lakui priyayi, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Priyayi.
4. 7 utawi 8, menika wiji Kidul, panguripanipun among tani, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan among tani.
5. 9, menika dipun wastani : tanpa tenggak tanpa siran, inggih menika wiji Raja, watakipun boten kenging dipun perintah, malah mrentah.
PETUNG PANCA SUDA

WATAKING MANUNGSA SAKA DINA KALAIRANE
Dina Ahad
Legi : Sumur Sinaba
Paing : Wasesa Sagara
Pon : Bumi Kapethak
Wage : Satria Wibawa
Kliwon : Lebu Katiyub Angin
Dina Kemis
Legi : Satria Wibawa
Paing : Lebu Katiyup Angin
Pon : Satria Wibawa
Wage : Tunggak Semi
Kliwon : Bumi Kapethak
Dina Senen
Legi : Tunggak Semi
Paing : Wasesa Sagara
Pon : Sumur Sinaba
Wage : Wasesa Sagara
Kliwon : Satria Wirang
Dina Jum’at
Legi : Satria Wirang
Paing : Tunggak Semi
Pon : Lebu katiyup Anging
Wage : Sumur Sinaba
Kliwon : Wasesa Sagara
Dina Selasa
Legi : Wasesa Segara
Paing : Satria Wirang
Pon : Satria Wibawa
Wage : Lebu Katiyub Angin
Kliwon : Sumur Sinaba
Dina Sabtu
Legi : Bumi Kapethak
Paing : Satria Wibawa
Pon : Wasesa Sagara
Wage : Satria Wirang
Kliwon : Tunggak Semi
Dina Rebo
Legi : Sumur Sinaba
Paing : Wasesa Segara
Pon : Bumi Kapethak
Wage : Satria Wibawa
Kliwon : Lebu Katiyub Angin

* Nyuwun gunging pangaksami bilih wonten ngandhap punika mawi Basa Jawi ngoko.
PETUNG PANCASUDA
Kangge nikahake temanten.
Ing ngisor iki petungan ala beciking dina kang prayoga kapilih utawa sinirik lamun arep nikahake panganten, miliha dina kang becik kanggo nikahan. Anjupuka neptuning dina lan neptuning pasaran ginunggung, ananging neptu-neptu mau kudu awewaton neptu-neptu kang kang tumrap petungan Pancasuda-Ringkes, yakuwi:
NEPTUNING DINA
NEPTUNING PASARAN
Ahad
neptune 3
Legi
neptune 2
Senen
neptune 4
Pahing
neptune 3
Selasa
neptune 5
P o n
neptune 4
Rabu
neptune 6
Wage
neptune 5
Kemis
neptune 7
Kliwon
neptune 1
Jumat
neptune 1

Sabtu
neptune 2

Lamun gunggungan saka neptuning dina lan neptuning pasaran mau tinemu wilangan :
1. 7, iku tiba petungan : Nuju Padu, watake panganten utawa wong tuwane tansah tukar padu nganti salawase .
2. 2 utawa 8, iku petungan : Demang Kandhuruhan, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu lara.
3. 3 utawa 9, iku petungan : Sanggar Waringin, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu bungah lan seneng.
4. 4 utawa 10, iku petungan : Mantri Sinaroja, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu karaharjan lan kasenengan.
5. 5 utawa 11, iku petungan : Menjangan Ketawan, watake panganten utawa wong tuwane sok kelangan utawa wong akeh sok ana kang duwe niat ala marang dheweke.
6. 6 utawa 12, iku petungan : Nuju Pati, watake panganten ora suwe, bakal pegat mati utawa pegat urip, tur akeh kasusahan kang tinemu.
SEJARAH DINTEN PEKENAN WULAN TAUN
PAWUKON SA’AT TUWIN WINDU
Kanjeng Nabi Idris saweg jumeneng Nata wonten ing nagari Malebari, punika karsa angleluri, anulad amastani dinten. Semanten etanging taun surya 1020 taun awit saking Kanjeng Nabi Adam. Ing ngandhap punika pratelanipun dintenSamsu, Kammar, Marih, ‘Atarit, Mustari, Johar lan Jokal Punika panganggitipun dinten ingkang kaping sepisan.
Nomer kekalih Kanjeng Nabi Idris, saweg jumeneng Nata wonten nagari ing Babel, lajeng Kanjeng Sultan Harmasulhakim, karsa anganggit amastani adamel dinten malih, anuju ing taun surya 1028. Ing ngandhap punika pratelanipun dinten Awal, Ahwal, Dibar, Jibari, Munisa, ‘Arobah lan Sayar. Punika panganggitipun dinten ingkang kaping kalih. Ing ngandhap punika etangan warsa:
# Kamal
# Sur
# Joja
# Sirtan
# ‘Asat
# Sunbullah
# Mijan
# ‘Akrab
# Kus
# Jadi
# Dalwi
# Kut
Wonten ing P. Jawa ingkang jumeneng Nata Sri Maha Raja Buddhawaka, negari ing Gilingwesi, anenulad anganggit dinten, ingakng setunggal dinten 5, kekalih dinten 7, tetiga wanci 5 dipun wastani sa’at, sakawan masa, panganggitipun Resi Raddhi sakawan wau sinangkalan : Masa angler manglar (taun 296).
Dinten 5
Legi
Paing
Pon
Wage
Kliwon
Dinten 7
Radite
Soma
Anggara
Buddha
Respati
Sukra
Saniscara
Wanci 5 kawastanan sa’at
Maheswara
Bisnu
Brahma
Sri
Kala
Masa 12:
Kartika
Pusa
Manggasri
Sitra
Manggakala
Naya
Palguna
Wisaka
Jita
Srawana
Padrawana
Asuji
Jumeneng Ratu Rama ing Ayodya, Kraton binathara, ambawahaken tanah Hindhu sadaya, pujangga tetiga, sami anganggit lambang piyambak-piyambak, dipun wastani windu, panganggitipun windu, empu tetiga wau, sinangkalan :
Windu anggitanipun Resi Walmiki:
Windu Adi
Windu Sancaya
Windu Kunthara
Windu Sangara
Windu Kawanda
Windu Wahana
Windu Sangkaya
Windu Pranila
Windu Tirta
Windu Antara
Windu Manggada
Windu Murka
Windu anggitanipun Resi Wisakarma :
Windu Kawanda
Windu Wahana
Windu Sangkara
Windu Pranila
Windu Tirta
Windu Tirta
Windu Manggada
Windu Murka
Windu anggitanipun Resi Wasusarma
Windu Kararti
Windu Kara
Windu Setra
Windu Karta
Windu Praniti
Windu Pranila
Kanjeng Nabi Muhammad S.a.w punika inggih karsa anenulad, amastani adamel dinten utawi wulan taun, panganggitipun nalika yuswa 33 taun, taksih jumeneng wonten ing Mekkah, sareng yuswa 40 taun pindhah dhumateng nagari ing Madinah ing warsa Je jumeneng wonten nagari ing Madinah 25 taun seda, lajeng kasarekaken kadhaton ing Madinah.Amangsuli cariyos panganggitipun ing dinten wulan taun, sinangkalan : 
Dinten 7 :
Ahad
Isnain
Salasa
Arbaa
Khamis
Jum’at
Sabtu
Taun 8 :
Wawu
Jimakhir
Alip
Ehe
Jimawal
Je
Dal
Be
Wulan 12 :
Sura
Sapar
Mulud
Rabi’ulawal
Rabi’ulakhir
Jumadilawal
Jumadilakhir
Rajab
Sa’ban
Ramadhan
Syawal
Dzulka’idah
Besar

source : sirnaraga

0 komentar:

Posting Komentar

jika ada yang kurang jelas langsung ajha tanya ke mimin ya.,.,., :) my fb tama ashter soko-tuban

Primbon "mengetahui watak dan karakter seseorang"

PRIMBON™ - Gerbang Dunia Mistik & Alam Gaib

Primbon Jodoh

Numerologi Rahasia Cinta

Nomor Bagua Shuzi

Arsip Blog